iMunis eDeska

Krouna

Úřední deska – Stav k 28. 9. 2016 07:04:34

Nalezeno 14 záznamů.Poslední změna: 27.9.2016 9:10:42

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výpis z usnesení z 36. jednání RO Krouna ze dne 6. 9. 2016 OÚ 1182/16 Usnesení Rady Obec Krouna 27.9.2016 13.10.2016   dokument PDF (252 kB)
Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje OÚ 1139/16 Oznámení Obec Krouna 21.9.2016 9.10.2016   dokument PDF (104 kB)
Výběrová řízení na obsazení pracovních pozic - město Hlinsko OÚ 1125/16 Město Hlinsko 16.9.2016 1.10.2016   2 dokumenty
Informace pro veřejnost - nedostatečně určitě označení vlastníci nemovitostí UZSVM/HPU/8788/2016- Oznámení ÚZSVM 13.9.2016 30.4.2017   3 dokumenty
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 001089126231 Oznámení ČEZ Distribuce, a.s. 9.9.2016 16.11.2016   dokument PDF (365 kB)
Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba - Makovský 143 EX 00081/15-174 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad 6.9.2016 20.10.2016   dokument PDF (658 kB)
Informace o vyhlášení 2. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji OÚ 1036/16 Oznámení Pardubický kraj 2.9.2016 19.12.2016   dokument PDF (67 kB)
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Krouna OÚ 991/16 Oznámení Obec Krouna 22.8.2016 8.10.2016   dokument PDF (97 kB)
Vyhlášení popisu věci KRPE-96486-108/TČ-20 Vyhlášení popisu věc Policie ČR, Krajské 1.7.2016 1.1.2017   dokument PDF (77 kB)
Upozornění vlastníků lesů - kůrovec Hl 11829/2016 Upozornění MěÚ, OŽP, Hlinsko 31.5.2016 30.11.2016   dokument PDF (540 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 3/2016 OÚ 00650/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 26.5.2016 28.5.2019   dokument PDF (0,9 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2016 OÚ 1447/15 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 18.5.2016 20.5.2019   dokument PDF (0,9 MB)
Oznámení o nálezu věci a věci opuštěné - kříže OÚ 00576/16 Oznámení Obec Krouna 12.5.2016 15.5.2017   dokument PDF (567 kB)
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů OÚ 00152/16 Infomace z radnice Obec Krouna 9.2.2016 31.12.2016   dokument PDF (192 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.