iMunis eDeska

Krouna

Úřední deska – Stav k 25. 10. 2016 19:17:04

Nalezeno 14 záznamů.Poslední změna: 20.10.2016 7:03:15

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výpis z usnesení z 38. jednání RO Krouna ze dne 11.10. 2016 OÚ 1284/16 Usnesení Rady Obec Krouna 20.10.2016 5.11.2016   dokument PDF (198 kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice Programový referent OÚ 01275/16 MKK Hlinečan,MFC 18.10.2016 1.11.2016   dokument PDF (630 kB)
Oznámení záměru obce pronajmout část obecního majetku - k.ú. Rychnov OÚ 01271/16 Oznámení o pronájmu Obec Krouna 18.10.2016 3.11.2016   dokument PDF (422 kB)
Výpis z usnesení z 11. zasedání ZO Krouna konaného dne 21. 9. 2016 OÚ 1247/16 Usnes. Zastupitelstva Obec Krouna 12.10.2016 28.11.2016   dokument PDF (492 kB)
Výpis z 37. jednání RO Krouna ze dne 27. 9. 2016 OÚ 1236/16 Usnesení Rady Obec Krouna 10.10.2016 26.10.2016   dokument PDF (189 kB)
Informace pro veřejnost - nedostatečně určitě označení vlastníci nemovitostí UZSVM/HPU/8788/2016- Oznámení ÚZSVM 13.9.2016 30.4.2017   3 dokumenty
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 001089126231 Oznámení ČEZ Distribuce, a.s. 9.9.2016 16.11.2016   dokument PDF (365 kB)
Informace o vyhlášení 2. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji OÚ 1036/16 Oznámení Pardubický kraj 2.9.2016 19.12.2016   dokument PDF (67 kB)
Vyhlášení popisu věci KRPE-96486-108/TČ-20 Vyhlášení popisu věc Policie ČR, Krajské 1.7.2016 1.1.2017   dokument PDF (77 kB)
Upozornění vlastníků lesů - kůrovec Hl 11829/2016 Upozornění MěÚ, OŽP, Hlinsko 31.5.2016 30.11.2016   dokument PDF (540 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 3/2016 OÚ 00650/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 26.5.2016 28.5.2019   dokument PDF (0,9 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2016 OÚ 1447/15 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 18.5.2016 20.5.2019   dokument PDF (0,9 MB)
Oznámení o nálezu věci a věci opuštěné - kříže OÚ 00576/16 Oznámení Obec Krouna 12.5.2016 15.5.2017   dokument PDF (567 kB)
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů OÚ 00152/16 Infomace z radnice Obec Krouna 9.2.2016 31.12.2016   dokument PDF (192 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.