iMunis eDeska

Krouna

Úřední deska – Stav k 26. 8. 2016 15:32:43

Nalezeno 10 záznamů.Poslední změna: 22.8.2016 13:29:58

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výpis z usnesení z 34.jednání Rady obce Krouna ze dne 8. 8. 2016 OÚ 996/16 Usnesení Rady Obec Krouna 22.8.2016 7.9.2016   dokument PDF (72 kB)
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Krouna OÚ 991/16 Oznámení Obec Krouna 22.8.2016 8.10.2016   dokument PDF (97 kB)
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba - Stodola Michal, Krouna 197 EX 83548/13-58 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Jes 2.8.2016 15.9.2016   dokument PDF (199 kB)
Výběrové řízení na pozici ředitele společnosti VaK, a. s. OÚ 845/16 Vodovody a kanalizac 1.7.2016 1.9.2016   dokument PDF (326 kB)
Vyhlášení popisu věci KRPE-96486-108/TČ-20 Vyhlášení popisu věc Policie ČR, Krajské 1.7.2016 1.1.2017   dokument PDF (77 kB)
Upozornění vlastníků lesů - kůrovec Hl 11829/2016 Upozornění MěÚ, OŽP, Hlinsko 31.5.2016 30.11.2016   dokument PDF (540 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 3/2016 OÚ 00650/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 26.5.2016 28.5.2019   dokument PDF (0,9 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2016 OÚ 1447/15 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 18.5.2016 20.5.2019   dokument PDF (0,9 MB)
Oznámení o nálezu věci a věci opuštěné - kříže OÚ 00576/16 Oznámení Obec Krouna 12.5.2016 15.5.2017   dokument PDF (567 kB)
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů OÚ 00152/16 Infomace z radnice Obec Krouna 9.2.2016 31.12.2016   dokument PDF (192 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.