iMunis eDeska

Krouna

Úřední deska – Stav k 27. 5. 2016 14:07:59

Nalezeno 16 záznamů.Poslední změna: 27.5.2016 11:30:03

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýcho - CZ05 34566/ENV/16 OOP Ministerstvo ŽP ČR 27.5.2016 14.6.2016   6 dokumentů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 3/2016 OÚ 00650/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 26.5.2016 28.5.2019   dokument PDF (0,9 MB)
Usnesení z 30. jednání Rady obce Krouna ze dne 17.5.2016 OÚ 615/16 Usnesení Rady Obec Krouna 20.5.2016 6.6.2016   dokument PDF (0,7 MB)
Oznámení záměru obce pronajmout část obecního majetku - k.ú. Rychnov OÚ 00610/16 Oznámení o pronájmu Obec Krouna 20.5.2016 7.6.2016   dokument PDF (223 kB)
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka Proseč CR 034006/2016 ODP/P OOP MěÚ Chrudim 20.5.2016 6.6.2016   dokument PDF (1,9 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2016 OÚ 1447/15 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 18.5.2016 20.5.2019   dokument PDF (0,9 MB)
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení řízení o Aktualizaci č. 2 ZÚR Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 ZÚR KV ... KUJI 38643/2016 Veřejná vyhláška KÚK Vysočina 13.5.2016 23.6.2016   dokument PDF (121 kB)
Oznámení o nálezu věci a věci opuštěné - kříže OÚ 00576/16 Oznámení Obec Krouna 12.5.2016 15.5.2017   dokument PDF (567 kB)
Oznámení záměru obce pronajmout nebytové prostory - Krouna 68 OÚ 571/16 Oznámení o pronájmu Obec Krouna 12.5.2016 30.5.2016   dokument PDF (203 kB)
Usnesení z 29. jednání Rady obce Krouna ze dne 3.5.2016 OÚ 570/16 Usnesení Rady Obec Krouna 12.5.2016 30.5.2016   dokument PDF (588 kB)
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 3629/2016 Oznámení VS Chrudim 2.5.2016 2.6.2016   dokument PDF (257 kB)
Veřejná vyhláška - oznámení zpřístupnění hromadných předpisných seznamů 785943/16/2800-11460 Veřejná vyhláška FÚPK 28.4.2016 31.5.2016   dokument PDF (93 kB)
Oznámení aplikace přípravku chovatelům včel OÚ 376/16 Oznámení RD Krouna 29.3.2016 2.8.2016   dokument PDF (280 kB)
Dražební vyhláška dražby dobrovolné č. 122016 k.ú. Krouna id.1/4 p.p.č. 3436/1 122016 Dražební vyhlášky Dražby EU s.r.o. 9.3.2016 28.5.2016   dokument PDF (295 kB)
Informace pro veřejnost - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci UZSVM/HPU/2261/2016- Oznámení ÚZSVM 7.3.2016 30.6.2016   3 dokumenty
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů OÚ 00152/16 Infomace z radnice Obec Krouna 9.2.2016 31.12.2016   dokument PDF (192 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.