iMunis eDeska

Krouna

Úřední deska – Stav k 27. 7. 2016 03:44:57

Nalezeno 14 záznamů.Poslední změna: 27.7.2016

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu OÚ 909/19 Výběrová řízení Obec Krouna 27.7.2016 9.8.2016   4 dokumenty
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy /přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích/ Hl 15788/2016/SÚ OOP MěÚ, SÚ, Hlinsko 26.7.2016 11.8.2016   dokument PDF (131 kB)
Výpis z 33. jednání RO dne 7.7. 2016 OÚ 907/16 Usnesení Rady Obec Krouna 25.7.2016 10.8.2016   dokument PDF (196 kB)
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka místní komunikace, Františky Hl 14835/2016/SÚ OOP MěÚ, SÚ, Hlinsko 12.7.2016 28.7.2016   dokument PDF (170 kB)
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka silnice II/343 Jeníkov - Kameničky Hl 14001/2016/SÚ OOP MěÚ, SÚ, Hlinsko 12.7.2016 28.7.2016   dokument PDF (232 kB)
Výběrové řízení na pozici ředitele společnosti VaK, a. s. OÚ 845/16 Vodovody a kanalizac 1.7.2016 1.9.2016   dokument PDF (326 kB)
Vyhlášení popisu věci KRPE-96486-108/TČ-20 Vyhlášení popisu věc Policie ČR, Krajské 1.7.2016 1.1.2017   dokument PDF (77 kB)
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - Krouna 173 132 EX 25460/09-130 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Pra 27.6.2016 18.8.2016   dokument PDF (1,4 MB)
Upozornění vlastníků lesů - kůrovec Hl 11829/2016 Upozornění MěÚ, OŽP, Hlinsko 31.5.2016 30.11.2016   dokument PDF (540 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 3/2016 OÚ 00650/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 26.5.2016 28.5.2019   dokument PDF (0,9 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2016 OÚ 1447/15 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 18.5.2016 20.5.2019   dokument PDF (0,9 MB)
Oznámení o nálezu věci a věci opuštěné - kříže OÚ 00576/16 Oznámení Obec Krouna 12.5.2016 15.5.2017   dokument PDF (567 kB)
Oznámení aplikace přípravku chovatelům včel OÚ 376/16 Oznámení RD Krouna 29.3.2016 2.8.2016   dokument PDF (280 kB)
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů OÚ 00152/16 Infomace z radnice Obec Krouna 9.2.2016 31.12.2016   dokument PDF (192 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.