iMunis eDeska

Krouna

Úřední deska – Stav k 22. 9. 2017 13:25:52

Nalezeno 31 záznamů.Poslední změna: 22.9.2017 11:59:56

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka silnice II/357, nám. Dr.Tošovského Proseč CR 060030/2017 ODP/P OOP MěÚ Chrudim 22.9.2017 9.10.2017   2 dokumenty
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v obci Krouna pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR OÚ 1301/17 Oznámení Obec Krouna 22.9.2017 10.10.2017   dokument PDF (403 kB)
Územní rozhodnutí o umístění stavby Rychnov, rekonstrukce vedení NN a TS, kNN Hl 67482/2017/SÚ Územní řízení Městský úřad Hlinsko 21.9.2017 9.10.2017   5 dokumentů
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 001094710458 Oznámení ČEZ Distribuce, a.s. 18.9.2017 16.11.2017   dokument PDF (379 kB)
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - těžba v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice 55197/2017-MZE-16212 Veřejná vyhláška - N Ministerstvo zeměděl 15.9.2017 16.10.2017   dokument PDF (250 kB)
Výběrové řízení na pracovní pozici ref. na úseku Ú/a GIS odboru SÚ MěÚ Hlinsko OÚ 1243/17-2 Město Hlinsko 8.9.2017 3.10.2017   dokument PDF (507 kB)
Informace pro veřejnost - nedostatečně určitě označení vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí UZSVM/HPU/7567/2017- Oznámení ÚZSVM 6.9.2017 31.3.2018   3 dokumenty
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Krouna OÚ 1191/17 Oznámení Obec Krouna 30.8.2017 22.10.2017   dokument PDF (335 kB)
Informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím OÚ 001142/17 106/1999 Sb. Obec Krouna 18.8.2017 31.12.2017   dokument PDF (447 kB)
Informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů OÚ 00995/17 106/1999 Sb. Obec Krouna 1.8.2017 31.12.2017   dokument PDF (90 kB)
Informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů OÚ 01029/17 106/1999 Sb. Obec Krouna 1.8.2017 31.12.2017   2 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 5/2017 OÚ 1033/17 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 24.7.2017 25.7.2020   dokument PDF (624 kB)
Informace dle zákona 106/1999 Sb. OÚ 909/17 106/1999 Sb. Obec Krouna 26.6.2017 31.12.2017   dokument PDF (0,8 MB)
Usnesení o odročení dražebního jednání 120 EX 37328/12 na 27.9.2017 120EX 37328/12 - 289 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad 14.6.2017 28.9.2017   dokument PDF (172 kB)
Závěrečný účet za rok 2016 OÚ 00886/17 Závěrečný účet Obec Krouna 13.6.2017 30.6.2018   6 dokumentů
Rozpočtové opatření č. 4/2017 OÚ 00885/17 Rozp. a hosp. obce Obec Krouna 13.6.2017 1.1.2018   dokument PDF (349 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 3/2017 OÚ 731/17 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 16.5.2017 20.5.2020   dokument PDF (0,9 MB)
Rozpočtové opatření č. 3/2017 OÚ 627/17 Rozp. a hosp. obce Obec Krouna 25.4.2017 1.1.2018   dokument PDF (225 kB)
Rozpočtové opatření č. 2/2017 - schválené 28.3.2017 OÚ 00466/17 Rozp. a hosp. obce Obec Krouna 29.3.2017 1.1.2018   dokument PDF (62 kB)
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím OÚ 428/17 106/1999 Sb. Obec Krouna 28.3.2017 1.1.2018   dokument PDF (0,8 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2017 OÚ 00110/17 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 22.3.2017 22.3.2020   dokument PDF (0,8 MB)
Rozpočtový výhled na r. 2015-2018 OÚ 00412/17-1 mikroregion SOMH 20.3.2017 31.12.2018   dokument PDF (44 kB)
Schválený rozpočet na r. 2017 OÚ 00412/17 mikroregion SOMH 20.3.2017 31.12.2017   dokument PDF (54 kB)
Rozpočtový výhled 2016-2017 OÚ 00402/17 Rozp. a hosp. obce Obec Krouna 17.3.2017 1.1.2018   dokument PDF (263 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2017 OÚ 00351/17 Rozp. a hosp. obce Obec Krouna 8.3.2017 1.1.2018   dokument PDF (54 kB)
Schválený rozpočet na rok 2017 OÚ 00350/17 Rozp. a hosp. obce Obec Krouna 8.3.2017 1.1.2018   2 dokumenty
Rozpočtový výhled 2018-2019 OÚ 00349/17 Rozp. a hosp. obce Obec Krouna 8.3.2017 1.1.2018   dokument PDF (53 kB)
Informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích, ve znění pozdějších předpisů OÚ 00319/17 106/1999 Sb. Obec Krouna 8.3.2017 31.12.2017   dokument PDF (0,8 MB)
Informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů OÚ 00274/17 106/1999 Sb. Obec Krouna 8.3.2017 31.12.2017   dokument PDF (508 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 3/2016 OÚ 00650/2016 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 26.5.2016 28.5.2019   dokument PDF (0,9 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2016 OÚ 1447/15 Veřejnoprávní smlouvy Obec Krouna 18.5.2016 20.5.2019   dokument PDF (0,9 MB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.